حریم خصوصی

رعایت حریم خصوصی بیمار توسط پزشک

یکی از مهم ترین چیزهاست 

اما تو کشور ما انگار رعایت نمیشه 

هر دفعه یک فیلم جدید بیرون میاد

شاخ مجازی !!!!

آتیش

نابغه هندسه ایران

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.