نابغه هندسه ایران

ما ایرانیها ساده ترین آدمهای روی زمینیم
خانم مریم کریمی نابغه هندسه ایران
از دانشگاه فردوسی
بفرست به یه گروه دیگه تغییر میکنه……
آخه چرا ما باید چنین چیزی رو قبول کنیم
یه چند تا emoji کنار هم قرار دادن باید چنین داستانی رو بهمراه داشته باشه
که کار یک نابغه هندسه دانشگاه فردوسی خانم کریمی زحمت چنین کاری رو بکشه
تازه هم حتما شماره موبایل داده تا ما اگر اطمینان نداریم بهش زنگ بزنیم
مرسی نابغه هندسه 😐

image

1 دیدگاه On نابغه هندسه ایران

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.